Välkommen Till Lekskolan Ett Nytt Sätt Att Lära [Sw] Stockholm: Snille läroäventyr 1999

Welcome to kindergarten: a new way to learn is a multimedia educational cd-rom for kids aged 3-5. Play and learn with music.
Swedish ISO Demo 131MB (uploaded by Legends World)


    News   Legends World   Forum   FAQ